ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
shoutsvicky
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
KGA6
รูปภาพ
: