ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nburninghbren
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
RPU5
รูปภาพ
: