ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
goklingshalph
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
BSF9
รูปภาพ
: