ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tewheatvalri
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ฉะเชิงเทรา
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
VRCR
รูปภาพ
: