ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
manhammapl
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
5LDH
รูปภาพ
: