ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tnnantclar
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
MAU7
รูปภาพ
: