ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
condocmarl
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
หนองคาย
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
2GHZ
รูปภาพ
: