ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
aparkaparka
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ยโสธร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
HEVD
รูปภาพ
: