ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
keeyon
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อยากมีเพื่อนคริสเตียนไว้หนุนใจกัน
รูปภาพ
: