ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สเปิ้ลสปาย
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
GOD I believe IN U
รูปภาพ
: