ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
opershomochri
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำพูน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
D4TC
รูปภาพ
: