ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
lrdkillwilla
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กำแพงเพชร
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
5BMY
รูปภาพ
: