ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
efranetomm
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรปราการ
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
B26A
รูปภาพ
: