ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
tlunettashaun
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชัยนาท
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
C6R7
รูปภาพ
: