ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
lozellwest
อายุ
:
2561 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักกฎหมาย/ทนายความ
คำแนะนำตัว
:
UFC2
รูปภาพ
: