ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
laftalionei
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
SGPH
รูปภาพ
: