ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nlumingkurt
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พัทลุง
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ที่ปรึกษา
คำแนะนำตัว
:
9CSP
รูปภาพ
: