ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
siohibshmflor
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
บุรีรัมย์
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
การตลาด/การขาย
คำแนะนำตัว
:
HLTT
รูปภาพ
: