ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอน
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สระแก้ว
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อ บอย ค๊าฟฟฟ
รูปภาพ
: