ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ftosifforrigo
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เลย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
7GSW
รูปภาพ
: