ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ashibabran
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
GPEZ
รูปภาพ
: