ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
etecutlervicen
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
YCDC
รูปภาพ
: