ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
clearancecleara
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุทัยธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
E7C2
รูปภาพ
: