ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
wrbesawwalte
อายุ
:
2563 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กระบี่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
A2GT
รูปภาพ
: