ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
efiddlerrose
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
EZZT
รูปภาพ
: