ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นี
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
มาเป็นเพื่อนหนุนใจกัน
รูปภาพ
: