ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กิ๊ก
อายุ
:
19 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พูดคุยหนุนใจกันค่ะ
รูปภาพ
: