ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nallantarth
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ศรีสะเกษ
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
NRHS
รูปภาพ
: