ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ray22
อายุ
:
19 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กำแพงเพชร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ครู/อาจารย์
คำแนะนำตัว
:
coolcoolcoolcoolcoolcoolcool
รูปภาพ
: