ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ndaytonarolex
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
4GSA
รูปภาพ
: