ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
lcheelyalfr
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
จันทบุรี
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
FZGP
รูปภาพ
: