ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ทราย
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: