ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
รีจอยส์
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ระยอง
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีค่ะ
รูปภาพ
: