ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปาม
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปราจีนบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: