ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แก้วจ๋า
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
kaew
รูปภาพ
: