ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นู๋เฟิร์น
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักทุกคนนะคะ
รูปภาพ
: