ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอ๊ด
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
มาจากเชียงใหม่ ไม่ค่อยมีเพื่อนคริสเตียน
รูปภาพ
: