ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Aom
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
* Love me love my GOD *
รูปภาพ
: