ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
lec
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
I love JESUS
รูปภาพ
: