ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เว็บมาสเตอร์เก่ง
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เว็บมาสเตอร์เก่งคับ
รูปภาพ
: