ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นก
อายุ
:
2562 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิจิตร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานโรงงาน
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: