ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไอซ์(เต้ย)
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชัยภูมิ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าเสริมกำลังครับ
รูปภาพ
: