ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ้ย
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พังงา
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: