ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปอนด์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พัทลุง
การศึกษา
:
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับผมอยู่ พัทลุง
รูปภาพ
: