ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เก้า
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตรัง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากมีเพื่อนคอยหนุนใจ
รูปภาพ
: