ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เร
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชุมพร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: