ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตรี
อายุ
:
572 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากรู่จักเพิ่อนๆที่รักพระเจ้าเหมือนกัน
รูปภาพ
: