ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บอย
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักวิชาการ/นักวิจัยค้นคว้า
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: