ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยอห์น
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ชื่อยอห์นคับ
รูปภาพ
: