ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Jack
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สระบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
up to you
รูปภาพ
: